Tuesday, 19 May 2020 07:20

ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΥΡΙΞΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ

Προς: Εξοχότατο Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας,
κύριο Νίκο Αναστασιάδη

Δευτέρα, 4 Μαΐου 2020

Εξοχότατε Πρόεδρε της Κυπριακής Δημοκρατίας,


Σε συνέχεια της συνάντησης μας στο Προεδρικό Μέγαρο ημερομηνίας 30 Απριλίου 2020, θέλω να σας μεταφέρω την απόλυτη ικανοποίηση όλων των ομοσπονδιών,
Σωματείων και αθλητών για τον άψογο και επιτυχή τρόπο που αντιμετωπίσατε ως Κυβέρνηση την Πανδημία.
Όλοι οι αθλητές κύριε Πρόεδρε όχι μόνον ακολούθησαν τις εισηγήσεις των ειδικών και του Υπουργείου, αλλά επιπρόσθετα σε δικές τους ανακοινώσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προέτρεπαν όλους όπως παραμείνουν σπίτι τους και ακολουθούν πιστά τις οδηγίες σας.
Όπως σας έχω αναφέρει παράκληση των Ομοσπονδιών είναι να μην γίνει αποκοπή του προϋπολογισμού τους και να μπορεί να γίνει μεταφορά κονδυλίων σε σχεδιασμό για στήριξη αθλητών προπονητών και σωματείων.

Εξοχότατε Πρόεδρε, παράκληση των Ομοσπονδιών είναι όπως ενταχθούν στο νομοσχέδιο παροχής δανείων με Κρατικές εγγυήσεις (όσοι επιθυμούν).

ΣΧΕΔΙΟ ΔΑΝΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ

1. Οικονομικά Δεδομένα του Αθλητισμού στην Κύπρο πριν την πανδημία
του Κορωνοϊού.

I. Η αθλητική δραστηριότητα συνεισφέρει με θετικό πρόσημο στην οικονομία της Κύπρου. Το συνολικό ποσό που διακινείται αποτελεί
σημαντικό ποσοστό του ΑΕΠ.
II. Ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού έχει ετήσιο προϋπολογισμό που αγγίζει τα 30 εκατομμύρια. Από αυτά, λιγότερα από 8 εκατομμύρια
καταλήγουν ετήσια στις Αθλητικές Ομοσπονδίες. Τα υπόλοιπα αφορούν προγράμματα του ίδιου του οργανισμού, μισθολόγιο και
λειτουργικά έξοδα.
III. Η Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείας Πολιτισμού Αθλητισμού και Νεολαίας με ποσό 800 χιλιάδων
ευρώ το χρόνο.
IV. Η κύρια οικονομική αθλητική δραστηριότητα στην Κύπρο, καταγράφεται μέσα από τη λειτουργία των Αθλητικών Ομοσπονδιών. Αυτή τη στιγμή
υπάρχουν 33 Αθλητικές Ομοσπονδίες Ολυμπιακών Αθλημάτων και περίπου 20 Ομοσπονδίες μη Ολυμπιακών Αθλημάτων. Η κύρια
ιεραρχική δομή τους είναι τα Σωματεία, τα οποία με τη σειρά τους εργοδοτούν χιλιάδες εργαζόμενους. Ταυτόχρονα μέσα από τη
λειτουργία των Ακαδημιών των σωματείων αυτών με παιδιά ηλικίας 6-18 ετών συγκροτείται η συντριπτική πλειοψηφία του αθλητικού
δυναμικού της χώρας.
V. Πλείστα Σωματεία, λειτουργούν πλέον στη λογική της ιδιωτικής επιχείρησης.

2. Πρόταση Δανειοδότησης Αθλητικών Ομοσπονδιών:

I. Η πρόταση αφορά στην δυνατότητα όλων των Αθλητικών Ομοσπονδιών εφόσον επιθυμούν να ενταχθούν στο νομοσχέδιο παροχής Δανείων με
κρατικές εγγυήσεις 1.75 δισεκατομμυρίων ευρώ.
II. Η κάθε Αθλητική Ομοσπονδία, να έχει τη δυνατότητα εφόσον το επιθυμεί, να δανειοδοτηθεί με ευνοϊκούς όρους με ποσό που δεν θα ξεπερνά τον
ετήσιο προϋπολογισμό της όπως έχει εγκριθεί από τον ΚΟΑ για τη φετινή χρονιά. Αναφερόμαστε σε συνολικό ποσό που όπως προαναφέρθηκε δεν
ξεπερνά τα 8 εκατομμύρια ευρώ. Το ποσό να είναι ανεξάρτητο από την τελική χορηγία που θα λάβουν οι Αθλητικές Ομοσπονδίες για το 2020.
III. Παρόμοια ρύθμιση να γίνει και για την Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή (ΚΟΕ) (ένα εκατομμύριο ευρώ).
IV. Η εξόφληση να γίνει σε 8-10 χρόνια, με απ’ ευθείας αποκοπή της δόσης από την ετήσια χρηματοδότηση που θα λαμβάνει η κάθε Ομοσπονδία από τον ΚΟΑ (ή το Υπουργείο Παιδείας στην περίπτωση της ΚΟΕ). Όλες οι δαπάνες που θα διενεργεί η κάθε Αθλητική Ομοσπονδία να υπόκεινται στους ίδιους αυστηρούς ελέγχους του ΚΟΑ.

3. Οφέλη από το Σχέδιο:

I. Εξασφαλίζεται ότι στην κρίσιμη διετία 2020-21, η κυβέρνηση θα έχει διασφαλίσει την ομαλή λειτουργία ενός σημαντικού τομέα οικονομικής
δραστηριότητας όπως είναι ο Αθλητισμός, τομέας που έχει παράλληλα άμεση σχέση με την υγεία του πληθυσμού.
II. Διασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία των Ομοσπονδιών. Η κάθε μια από αυτές γνωρίζει καλύτερα πως θα βοηθήσει την επανεκκίνηση του
αθλήματος της, αφού οι τομείς δραστηριότητας διαφέρουν από άθλημα σε άθλημα.

III. Δίνεται η δυνατότητα στις Αθλητικές Ομοσπονδίες να ενισχύσουν οικονομικά τα σωματεία τους έτσι ώστε να αποφευχθούν απολύσεις
μετά την 13 Ιουνίου, αλλά και να δοθούν κίνητρα στους αθλητές όπως επιστρέψουν άμεσα στην αθλητική δραστηριότητα. Αν οι αθλητές δεν
επιστρέψουν άμεσα, οι δυσμενείς εξελίξεις θα είναι αλυσιδωτές σε οικονομικό, αθλητικό και αγωνιστικό επίπεδο.
IV. Ταυτόχρονα τα χρήματα αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ικανοποίηση αναπτυξιακών αναγκών του κάθε αθλήματος που εκκρεμούσαν.

Εξοχότατε Πρόεδρε, ο Αθλητισμός αποτελεί τον κυριότερο ‘’όπλο αιχμής’’ της προβολής της Πατρίδας μας στο εξωτερικό και τούτο άλλωστε είναι αποδεδειγμένο διαχρονικά και πάντοτε αυτό συμβαίνει μετά από τις μεγάλες συμφορές. Για περαιτέρω πληροφόρηση σας είμαι στην διάθεσή σας.

Με τιμή,
Φοίβος Ζαχαριάδης

Last modified on Sunday, 02 August 2020 15:16